שיעור זום 4

שיעור זום 3

שיעור זום 2

שיעור זום 1

שיעור זום 8

שיעור זום 7

שיעור זום 6

שיעור זום 5

שיעור זום 12

שיעור זום 11

שיעור זום 10

שיעור זום 9

שיעור זום 15

שיעור זום 15

שיעור זום 14

שיעור זום 13

שיעור זום 20

שיעור זום 19

שיעור זום 18

שיעור זום 17

שיעור זום 24

שיעור זום 23

שיעור זום 22

שיעור זום 21

שיעור זום 28

שיעור זום 27

שיעור זום 26

שיעור זום 25

שיעור זום 32

שיעור זום 31

שיעור זום 30

שיעור זום 29

שיעור זום 36

שיעור זום 35

שיעור זום 34

שיעור זום 33

שיעור זום 40

שיעור זום 39

שיעור זום 38

שיעור זום 37

שיעור זום 44

שיעור זום 43

שיעור זום 42

שיעור זום 41

שיעור זום 48

שיעור זום 47

שיעור זום 46

שיעור זום 45

שיעור זום 52

שיעור זום 51

שיעור זום 50

שיעור זום 49

=

שיעור זום 55

שיעור זום 54

שיעור זום 53

20% הנחה על כל הקורסים

לוח יעדים